Základná škola Rudník, Rudník 2

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rudník 2, 90623 Rudník
WWW:
E-Mail: zs2rudnik.edu.sk@zoznam.sk
Telefón: 034 / 6215624
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Myjava
IČO: 710057300
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Erika Pszotová
Riaditeľ
Základná škola Rudník, Rudník 2