Základná škola Bošany, Školská 14

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 14, 95618 Bošany
WWW:
E-Mail: zusbosany1@gmail.com
Telefón: 038 / 5372014, 5372011
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Partizánske
IČO: 036115207
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Jana Kontúrová
Riaditeľ
Základná škola Bošany, Školská 14