Základná škola s MŠ Brezno, Máj.povst.čes.ľudu 35

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Máj.povst.čes.ľudu 35, 97703 Brezno
WWW:
E-Mail: zsmpcl@gmail.com
Telefón: 048/6122223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828452
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Trnavská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brezno, Máj.povst.čes.ľudu 35
fotka
Mgr. Peter Macko
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezno, Máj.povst.čes.ľudu 35