Špec.základná škola Brezno, Mládežnícka 3

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Mládežnícka 3, 97703 Brezno
WWW:
E-Mail: szs.brezno@zoznam.sk
Telefón: 048/6112053
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 35984627
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Piliarová
Riaditeľ
Špec.základná škola Brezno, Mládežnícka 3
fotka
RNDr. Karin Bacúšanová
Výchovný poradca
Špec.základná škola Brezno, Mládežnícka 3