CPPPaP Bardejov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Štefánikova 8, 8501 Bardejov
E-Mail: centrum@cpppap-bardejov.sk
Telefón: 054/4724928
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880233
037873539
Základná škola Bardejov, Komenského 23 
054 / 4722383, 0904823167 
Detail
37873971
Základná škola Bardejov, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16 
054/4746271 
Detail
037874021
Základná škola Bardejov, Wolkerova 10 
0544723308 
Detail
037876953
Základná škola Chmeľová, Chmeľová 136 
054 / 4798293 
Detail
037782487
Základná škola Kružlov, Kružlov 94 
054 4882571 
Detail
037873962
Základná škola Kurima, Družstevná 222 
054 739 11 10 
Detail
037873954
Základná škola Malcov, Malcov 16 
054/488 2123 
Detail
037873750
Základná škola Marhaň, Marhaň 115 
054 / 7393249 
Detail
037873938
Základná škola Raslavice, Toplianska 144 
054 / 4792229, 4754633 
Detail
37874012
ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3 
054/ 472 2129  
Detail
037783459
Súkromná ŠZŠ pri IZ Hertník, Hertník 85 
054 / 4791211 
Detail
17070511
Špec. základná škola Zborov, Školská 478 
054/4798312 
Detail
017070503
Základná škola s MŠ pri ZZ Bardejov, Bardejovské kúpele 13 
054 / 4746868, 0911196018 
Detail
031942733
Cirkevná spojená škola-CZŠ sv. Egídia Bardejov, Jiráskova 5 
054 / 4722848 
Detail
42079322
Spojená škola - ŠZŠ Bardejov, Pod papierňou 
054 /472 21 82 
Detail
042027136
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov, Majer 5 
054 / 4726311 
Detail
037874004
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Papierňou 1 
054/4723429 
Detail
037874039
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Vinbargom 1 
054 / 4723633 
Detail
042029210
Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov, Poštárka 12 
054 / 4722467 
Detail
037874454
Základná škola s MŠ Gaboltov, Gaboltov 50 
054 / 4794123 
Detail
037873946
Základná škola s MŠ Hažlín, Majerová 30 
054 / 4767248 
Detail
037877461
Základná škola s MŠ Hertník, Hertník 261 
054/4791134 ; 0903 617 774  
Detail
037944452
Základná škola s MŠ Kľušov, Kľušov 170 
054 / 4882936, 4728642 
Detail
037942620
Základná škola s MŠ Mokroluh, Mokroluh 130 
054 / 4725125 
Detail
037877071
Základná škola s MŠ Nižná Polianka, Nižná Polianka 50 
054/4799135  
Detail
037943642
Základná škola s MŠ Richvald, Richvald 85 
054 / 4793229 
Detail
037943006
Základná škola s MŠ Rokytov, Rokytov 4 
054 / 4725206 
Detail
037883658
Základná škola s MŠ Smilno, Smilno 205 
054 / 4798350 
Detail
037873989
Základná škola s MŠ Zborov, Školská 478 
0544798211 
Detail
037942603
Základná škola s MŠ Zlaté, Zlaté 184 
054 / 4725165, 4742049 
Detail
710060440
Základná škola Abrahámovce, Abrahámovce 6 
054 / 4792225, 0904936840 
Detail
710060475
Základná škola Bartošovce, Bartošovce 17 
054 / 4791508, 0918514647 
Detail
710060483
Základná škola Beloveža, Beloveža 16 
054 / 4797438 
Detail
710060491
Základná škola Brezov, Brezov 48 
054 / 7322088 
Detail
710060505
Základná škola Cigeľka, Cigeľka 59 
054 / 4794043 
Detail
710060831
Základná škola Emila Kubeka Snakov, Snakov 86 
054 / 4796697 
Detail
710060513
Základná škola Fričkovce, Fričkovce 32 
054 / 4791125 
Detail
710060521
Základná škola Gerlachov, Gerlachov 5 
054 / 4795102 
Detail
710060530
Základná škola Hankovce, Hankovce 24 
054 / 7393196 
Detail
710060548
Základná škola Harhaj, Harhaj 47 
054 / 7393247, 0904210632 
Detail
710060556
Základná škola Hervartov, Hervartov 112 
054 / 4727416 
Detail
710060564
Základná škola Hrabovec, Hrabovec 25 
054 / 4797231 
Detail
710060572
Základná škola Hrabské, Hrabské 42 
054 / 4796514 
Detail
710060580
Základná škola Janovce, Janovce 18 
054 / 4792142, 4792916 
Detail
710060610
Základná škola Kobyly, Kobyly 53 
054 / 4791144 
Detail
710156480
Základná škola Kochanovce, Kochanovce 12 
054 / 7393449, 0902813929 
Detail
710060629
Základná škola Koprivnica, Koprivnica 83 
054 / 7393117, 7393328 
Detail
710060637
Základná škola Kučín, Kučín 1 
054 / 7391128, 0903237286 
Detail
710060653
Základná škola Kurov, Kurov 127 
054 / 4795434 
Detail
710060661
Základná škola Lascov, Lascov 11 
054 / 7781501 
Detail
fotka
Mgr. Bernadeta Cifrová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Jana Geciová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Katarína Harňáková
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Ivana Lenártová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Lucia Mikulová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Monika Onačilová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mária Sekerčáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Slávka Rybárová-Benková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov