CPPPaP Bardejov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Štefánikova 8, 8501 Bardejov
E-Mail: centrum@cpppap-bardejov.sk
Telefón: 054/4724928
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880233
037873946
Základná škola s MŠ Hažlín, Majerová 30 
054 / 4767248 
Detail
037877461
Základná škola s MŠ Hertník, Hertník 261 
054/4791134 ; 0903 617 774  
Detail
037944452
Základná škola s MŠ Kľušov, Kľušov 170 
054 / 4882936, 4728642 
Detail
037942620
Základná škola s MŠ Mokroluh, Mokroluh 130 
054 / 4725125 
Detail
037877071
Základná škola s MŠ Nižná Polianka, Nižná Polianka 50 
054/4799135  
Detail
037943642
Základná škola s MŠ Richvald, Richvald 85 
054 / 4793229 
Detail
037943006
Základná škola s MŠ Rokytov, Rokytov 4 
054 / 4725206 
Detail
037883658
Základná škola s MŠ Smilno, Smilno 205 
054 / 4798350 
Detail
037873989
Základná škola s MŠ Zborov, Školská 478 
0544798211 
Detail
037942603
Základná škola s MŠ Zlaté, Zlaté 184 
054 / 4725165, 4742049 
Detail
710060440
Základná škola Abrahámovce, Abrahámovce 6 
054 / 4792225, 0904936840 
Detail
710060475
Základná škola Bartošovce, Bartošovce 17 
054 / 4791508, 0918514647 
Detail
710060483
Základná škola Beloveža, Beloveža 16 
054 / 4797438 
Detail
710060491
Základná škola Brezov, Brezov 48 
054 / 7322088 
Detail
710060505
Základná škola Cigeľka, Cigeľka 59 
054 / 4794043 
Detail
710060831
Základná škola Emila Kubeka Snakov, Snakov 86 
054 / 4796697 
Detail
710060513
Základná škola Fričkovce, Fričkovce 32 
054 / 4791125 
Detail
710060521
Základná škola Gerlachov, Gerlachov 5 
054 / 4795102 
Detail
710060530
Základná škola Hankovce, Hankovce 24 
054 / 7393196 
Detail
710060548
Základná škola Harhaj, Harhaj 47 
054 / 7393247, 0904210632 
Detail
fotka
Mgr. Bernadeta Cifrová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Jana Geciová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Katarína Harňáková
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Ivana Lenártová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Lucia Mikulová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Monika Onačilová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mária Sekerčáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Slávka Rybárová-Benková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov