CPPPaP Bardejov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Štefánikova 8, 8501 Bardejov
E-Mail: centrum@cpppap-bardejov.sk
Telefón: 054/4724928
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880233
710060777
Základná škola Rešov, Rešov 35 
054 / 4885053 
Detail
710152997
Základná škola Stebnícka Huta, Stebnícka Huta 20 
054 / 4798045 
Detail
710060840
Základná škola Stebník, Stebník 12 
054 / 4798163, 4798342 
Detail
710060858
Základná škola Stuľany, Stuľany 43 
054 / 7393148 
Detail
710060866
Základná škola Sveržov, Sveržov 52 
054 / 0907197753, 95203 
Detail
710060807
Základná škola Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 90 
054 / 7398329, 4798164 
Detail
710060815
Základná škola Šiba, Šiba 116 
054 / 4791711, 4724006 
Detail
710140495
Základná škola Tarnov, Tarnov 13 
054 / 4795282, 0918693163 
Detail
710160186
Základná škola Tročany, Tročany 63 
054 / 0905230178, 0907949507 
Detail
fotka
Mgr. Bernadeta Cifrová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Jana Geciová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Katarína Harňáková
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Ivana Lenártová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Lucia Mikulová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Monika Onačilová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mária Sekerčáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Slávka Rybárová-Benková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov