Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 2

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pionierska 2, 97701 Brezno
WWW:
E-Mail: zskolap2@gmail.com
Telefón: 048/6197802
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828533
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Pavlendová
Špeciálny pedagóg
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 2
fotka
Mgr. Vladimír Kubín
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 2