Cirkevná ZŠ sv. Margity Púchov, Námestie slobody 562/1

Typ: Základná škola
Adresa: Námestie slobody 562/1, 02001 Púchov
WWW:
E-Mail: skolasvmargity1@post.sk
Telefón: 042 / 4635267
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Púchov
IČO: 036129011
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková PhD.
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. Margity Púchov, Námestie slobody 562/1