Základná škola s MŠ Brezovica, Brezovica 60

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Brezovica 60, 08274 Brezovica
WWW:
E-Mail: sobota@zsbrezovica.edu.sk
Telefón: 051/4591433
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876864
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ján Masliš
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brezovica, Brezovica 60
fotka
Mgr. Miloš Sobota
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezovica, Brezovica 60