Základná škola s MŠ Brezovica, Školská 321

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 321, 02801 Brezovica
WWW:
E-Mail: skola@zsbrezovica.sk
Telefón: 043/ 5392 039, 911 969 112
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trstená
IČO: 037813463
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Katarína Poláčiková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brezovica, Školská 321
fotka
Mgr. Tímea Matušeková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezovica, Školská 321