Základná škola s VJM Čalovec, Hlavná 73

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 73, 94602 Čalovec
WWW:
E-Mail: calovec.skola@gmail.com
Telefón: 035 / 7790127
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Komárno
IČO: 710056206
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Hrabovská
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čalovec, Hlavná 73