Základná škola s MŠ Brzotín, Berzehorská 154

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Berzehorská 154, 04951 Brzotín
WWW:
E-Mail: jurajkralik@kidrv.sk
Telefón: 058/734 67 09
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rožňava
IČO: 035556684
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PhDr. Juraj Králik
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brzotín, Berzehorská 154
fotka
Mgr. Andrea Hvastová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brzotín, Berzehorská 154
fotka
Mgr. Karol Samseli
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Brzotín, Berzehorská 154