Základná škola s MŠ Bučany, Bučany 155

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bučany 155, 91928 Bučany
WWW:
E-Mail: zsbucany@gmail.com
Telefón: 337435519
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 037836552
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Edita Urbanová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bučany, Bučany 155
fotka
Mgr. Janka Máliková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bučany, Bučany 155