Základná škola s VJM Dolné Semerovce, Dolné Semerovce 154

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dolné Semerovce 154, 93585 Dolné Semerovce
WWW:
E-Mail: d.semerovce@stonline.sk
Telefón: 036 / 7491033
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 710056435
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jozef Gazdag
Riaditeľ
Základná škola s VJM Dolné Semerovce, Dolné Semerovce 154