Základná škola A.O. Budča, Školská 341/28

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 341/28, 96233 Budča
WWW:
E-Mail: vladimrbalogh@gmail.com
Telefón: 045/5391223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zvolen
IČO: 037888641
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Kapustová
Výchovný poradca
Základná škola A.O. Budča, Školská 341/28
fotka
PhDr. Zuzana Podhradská
Výchovný poradca
Základná škola A.O. Budča, Školská 341/28
fotka
Mgr. Viera Barochovská
Riaditeľ
Základná škola A.O. Budča, Školská 341/28