CPPPaP Brezno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hradby 9, 97701 Brezno
E-Mail: cpppp.brezno@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 611 63 99
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37828436
35984627
Špec.základná škola Brezno, Mládežnícka 3 
048/6112053 
Detail
35984635
Špec.základná škola Čierny Balog, Hlavná 236/67 
048/619 13 02 
Detail
35984694
Špec.základná škola Polomka, Štúrova 60 
048/6193121 
Detail
710147873
Špeciálna zákl.škola i. Valaská, Švermova 1 
048/6176923 
Detail
035984856
Špeciálna základná škola Telgárt, Telgárt 78 
048 / 6194644 
Detail
037828452
Základná škola s MŠ Brezno, Máj.povst.čes.ľudu 35 
048/6122223 
Detail
037828533
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 2 
048/6197802 
Detail
045016089
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4 
048 /611 70 13 
Detail
037828509
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4 
048 / 6117013 
Detail
042001838
Základná škola s MŠ Dolná Lehota, Dolná Lehota 161 
048 / 6179225 
Detail
fotka
PhDr. Eva Czirákiová
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
PhDr. Oľga Jorčíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Jana Šuníková
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Denisa Švantnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Elena Zákalická
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno