CPPPaP Brezno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hradby 9, 97701 Brezno
E-Mail: cpppp.brezno@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 611 63 99
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37828436
710058322
Základná škola Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 284 
048 / 6195103, 0911935252 
Detail
fotka
PhDr. Eva Czirákiová
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
PhDr. Oľga Jorčíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Jana Šuníková
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Denisa Švantnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Elena Zákalická
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno