CPPPaP Brezno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hradby 9, 97701 Brezno
E-Mail: cpppp.brezno@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 611 63 99
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37828436
037828347
Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250 
048/619 84 40, 048/619 81 58, 0911 97 66 44 
Detail
037828541
Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2 
048/6191341, 0911 925 922  
Detail
037828355
Základná škola Heľpa, Školská 604/17 
048/6186205 
Detail
037828444
Základná škola Karola Rapoša Brezno, Školská 5 
048 / 6112250 
Detail
037828410
Základná škola Podbrezová, Kolkáreň 7/12 
048/6171437  
Detail
037828428
Základná škola Pohronská Polhora, Hlavná 1 
0903 999139 
Detail
037828495
Základná škola Polomka, Komenského 34 
048 /6193 123, 0911 906 700 
Detail
037828371
Základná škola Šumiac, Kráľovohoľská 413 
048/6181315 
Detail
037828380
Základná škola Telgárt, Telgárt 68 
048/6194637 
Detail
037828401
Základná škola Valaská, Októbrová 16 
048/6176927 
Detail
fotka
PhDr. Eva Czirákiová
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
PhDr. Oľga Jorčíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Jana Šuníková
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Denisa Švantnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Elena Zákalická
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno