CPPPaP Brezno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hradby 9, 97701 Brezno
E-Mail: cpppp.brezno@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 611 63 99
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37828436
037828525
Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 3 
048 / 618 00 17, 0911 875 420 
Detail
037828479
Základná škola s MŠ Nemecká, Školská 35 
0907/215071, 0911 188 611 
Detail
037828363
Základná škola s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878 
048 6196130   
Detail
037828461
Základná škola s MŠ Predajná, Školská 418 
048/619 21 35 
Detail
037828487
Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30 
0911 183107, 048 / 618 31 07 
Detail
710046880
Základná škola Bacúch, Hlavná 278 
048 / 6188306 
Detail
710058225
Základná škola Čierny Balog, Bexeľ 1266/32 
 
Detail
710047096
Základná škola Čierny Balog, Jilemnického 746/131 
0915252658 
Detail
710058268
Základná škola Horná Lehota, Horná Lehota 65 
048 / 6179344, 0907826260 
Detail
710058284
Základná škola Jasenie, Partizánska cesta 407 
048 / 6192195 
Detail
fotka
PhDr. Eva Czirákiová
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
PhDr. Oľga Jorčíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Jana Šuníková
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Denisa Švantnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Elena Zákalická
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno