CPPPaP Brezno

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hradby 9, 97701 Brezno
E-Mail: cpppp.brezno@mail.t-com.sk
Telefón: 048/ 611 63 99
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37828436
037828347
Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250 
048/619 84 40, 048/619 81 58, 0911 97 66 44 
Detail
037828541
Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2 
048/6191341, 0911 925 922  
Detail
037828355
Základná škola Heľpa, Školská 604/17 
048/6186205 
Detail
037828444
Základná škola Karola Rapoša Brezno, Školská 5 
048 / 6112250 
Detail
037828410
Základná škola Podbrezová, Kolkáreň 7/12 
048/6171437  
Detail
037828428
Základná škola Pohronská Polhora, Hlavná 1 
0903 999139 
Detail
037828495
Základná škola Polomka, Komenského 34 
048 /6193 123, 0911 906 700 
Detail
037828371
Základná škola Šumiac, Kráľovohoľská 413 
048/6181315 
Detail
037828380
Základná škola Telgárt, Telgárt 68 
048/6194637 
Detail
037828401
Základná škola Valaská, Októbrová 16 
048/6176927 
Detail
35984627
Špec.základná škola Brezno, Mládežnícka 3 
048/6112053 
Detail
35984635
Špec.základná škola Čierny Balog, Hlavná 236/67 
048/619 13 02 
Detail
35984694
Špec.základná škola Polomka, Štúrova 60 
048/6193121 
Detail
710147873
Špeciálna zákl.škola i. Valaská, Švermova 1 
048/6176923 
Detail
035984856
Špeciálna základná škola Telgárt, Telgárt 78 
048 / 6194644 
Detail
037828452
Základná škola s MŠ Brezno, Máj.povst.čes.ľudu 35 
048/6122223 
Detail
037828533
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 2 
048/6197802 
Detail
045016089
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4 
048 /611 70 13 
Detail
037828509
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4 
048 / 6117013 
Detail
042001838
Základná škola s MŠ Dolná Lehota, Dolná Lehota 161 
048 / 6179225 
Detail
037828525
Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 3 
048 / 618 00 17, 0911 875 420 
Detail
037828479
Základná škola s MŠ Nemecká, Školská 35 
0907/215071, 0911 188 611 
Detail
037828363
Základná škola s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878 
048 6196130   
Detail
037828461
Základná škola s MŠ Predajná, Školská 418 
048/619 21 35 
Detail
037828487
Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30 
0911 183107, 048 / 618 31 07 
Detail
710046880
Základná škola Bacúch, Hlavná 278 
048 / 6188306 
Detail
710058225
Základná škola Čierny Balog, Bexeľ 1266/32 
 
Detail
710047096
Základná škola Čierny Balog, Jilemnického 746/131 
0915252658 
Detail
710058268
Základná škola Horná Lehota, Horná Lehota 65 
048 / 6179344, 0907826260 
Detail
710058284
Základná škola Jasenie, Partizánska cesta 407 
048 / 6192195 
Detail
710058322
Základná škola Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 284 
048 / 6195103, 0911935252 
Detail
fotka
PhDr. Eva Czirákiová
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
PhDr. Oľga Jorčíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Jana Šuníková
Psychológ
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Denisa Švantnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno
fotka
Mgr. Elena Zákalická
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Brezno