Základná škola Báb, Báb 225

Typ: Základná škola
Adresa: Báb 225, 95134 Báb
WWW:
E-Mail: babzs@szm.sk
Telefón: 037 / 6588234
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865528
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Henrieta Škodová
Riaditeľ
Základná škola Báb, Báb 225