Základná škola Budkovce, Budkovce 355

Typ: Základná škola
Adresa: Budkovce 355, 07215 Budkovce
WWW:
E-Mail: riaditel@zsbudkovce.edu.sk
Telefón: 0910/953876
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 03552224
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tatiana Daniľuková
Výchovný poradca
Základná škola Budkovce, Budkovce 355
fotka
PaedDr. Viera Vajsová
Riaditeľ
Základná škola Budkovce, Budkovce 355