Súkromná ZŠ M. Gažíka Nitra, Pri Kaštieli 1

Typ: Základná škola
Adresa: Pri Kaštieli 1, 94901 Nitra
WWW:
E-Mail: nitrianskekniezatstvo@nitrianskeknieza
Telefón: 037 / 0905730602
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 042202418
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martin Gažík
Riaditeľ
Súkromná ZŠ M. Gažíka Nitra, Pri Kaštieli 1