Základná škola s MŠ Bukovce, Bukovce 80

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bukovce 80, 09022 Bukovce
WWW:
E-Mail: blicha@bukovcezs.edu.sk
Telefón: 547/493235, 0908 061 783
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stropkov
IČO: 037873121
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Michal Grešlík
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bukovce, Bukovce 80
fotka
Mgr. Michal Blicha
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bukovce, Bukovce 80