Základná škola s MŠ Bušince, Krtíšska 26

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Krtíšska 26, 99122 Bušince
WWW:
E-Mail: zssmsbusince@szm.sk
Telefón: 047/48 92 160
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 37831801
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Jaroslav Strhár
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bušince, Krtíšska 26
fotka
Mgr. Pavel Kukučka
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bušince, Krtíšska 26