Cirkevná ZŠ A.Bernoláka Nové Zámky, Andovská 4

Typ: Základná škola
Adresa: Andovská 4, 94052 Nové Zámky
WWW:
E-Mail: cirkevnaskola@gmail.com
Telefón: 035 / 6428500, 6528500
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 031825231
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Hozlárová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ A.Bernoláka Nové Zámky, Andovská 4