Základná škola s VJM Buzica, Buzica 327

Typ: Základná škola
Adresa: Buzica 327, 04473 Buzica
WWW:
E-Mail: mohnansky@post.sk
Telefón: 055/4665114
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 035544015
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Štefan Záhorský
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Buzica, Buzica 327
fotka
Mgr. Csilla Mohňanská
Riaditeľ
Základná škola s VJM Buzica, Buzica 327