Základná škola s VJM Bešeňov-Zsitvabesenyő, Bešeňov 628

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bešeňov 628, 94141 Bešeňov
WWW:
E-Mail: zssvjm.besenov@gmail.com
Telefón: 035 / 6487129
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 710201656
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Estera Komzsíková
Riaditeľ
Základná škola s VJM Bešeňov-Zsitvabesenyő, Bešeňov 628