Základná škola s MŠ Bystričany, M. Nešporu 12/1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: M. Nešporu 12/1, 97245 Bystričany
WWW:
E-Mail: kamil.steiner@zsbystricany.sk
Telefón: 465493235
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 036126659
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Kamil Šteiner
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bystričany, M. Nešporu 12/1
fotka
PaedDr. Ľubica Fruňová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bystričany, M. Nešporu 12/1