Základná škola Á. Pongrácza s VJM - Alapiskola Neded, Neded 964

Typ: Základná škola
Adresa: Neded 964, 92585 Neded
WWW:
E-Mail: krommel@post.sk
Telefón: 035 / 7794017, 0905399606
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Šaľa
IČO: 037863703
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Krommelová
Riaditeľ
Základná škola Á. Pongrácza s VJM - Alapiskola Neded, Neded 964