Základná škola len s ročníkmi I. stupňa Bystrička , Bystrička č.297

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bystrička č.297, 038 04 Bystrička
WWW:
E-Mail: zsbystricka@atlas.sk
Telefón: 043/4135153
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 00316601
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Vojtechová
Výchovný poradca
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa Bystrička , Bystrička č.297
fotka
Mgr. Júlia Ugorčáková
Riaditeľ
Základná škola len s ročníkmi I. stupňa Bystrička , Bystrička č.297