ZŠsMŠ Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 346

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bzince pod Javorinou 346, 91611 Bzince pod Javorinou
WWW:
E-Mail: samek63@gmail.com
Telefón: 327793257
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
IČO: 036125075
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Madunická
Výchovný poradca
ZŠsMŠ Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 346
fotka
Mgr. Martin Samek
Riaditeľ
ZŠsMŠ Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 346