Základná škola Bojná, Bojná 76

Typ: Základná škola
Adresa: Bojná 76, 95601 Bojná
WWW:
E-Mail: zsbojna@gmail.com
Telefón: 038 / 5373334
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Topoľčany
IČO: 037860691
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Magdaléna Krajčíková
Riaditeľ
Základná škola Bojná, Bojná 76