Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197

Typ: Základná škola
Adresa: časť Cabaj 197, 95117 Cabaj-Čápor
WWW:
E-Mail: zscabaj@gmail.com
Telefón: 037/7888406
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865382
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Sirová
Výchovný poradca
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197
fotka
Mgr. Jana Halová
Riaditeľ
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197