Základná škola Obyce, Školská 289

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 289, 95195 Obyce
WWW:
E-Mail: skolaobyce@pobox.sk
Telefón: 037 / 6332204
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865137
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Horváthová
Riaditeľ
Základná škola Obyce, Školská 289