Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince, Kopanická 286

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Kopanická 286, 95193 Machulince
WWW:
E-Mail: riaditelka@zsmachulince.edu.sk
Telefón: 037 / 6301322
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 031826113
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Ondrejmišková
Riaditeľ
Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince, Kopanická 286