CPPPaP Bytča

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Zámok 104, 01401 Bytča
E-Mail: cpppapbytca@gmail.com
Telefón: 041/ 552 19 65, 0911 252 989
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37976664
037808591
Základná škola Bytča, Eliáša Lániho 261/7 
041 / 5532224 
Detail
037798383
Základná škola Bytča, Ulica mieru č. 1235 
041 / 5532345 
Detail
037810057
Základná škola Predmier, Bajzova 2 
041/ 5573 134 
Detail
037809822
Základná škola Veľké Rovné, Ivor 1422 
041/ 5582 228 
Detail
036137600
Špeciálna základná škola i. Bytča, Mičurova 364/1 
041 / 5533215, 0911553321 
Detail
037813471
Základná škola s MŠ Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 124 
041 / 5533577, 5533589 
Detail
037903802
Základná škola s MŠ Hvozdnica, Hvozdnica 66 
041 / 5579012 
Detail
037809750
Základná škola s MŠ Kolárovice, Kolárovice 62 
041 / 5581092 
Detail
037809831
Základná škola s MŠ Kotešová, Kotešová 378 
041 / 5540669 
Detail
037813439
Základná škola s MŠ Petrovice, Ústredie 72 
041 / 5589028 
Detail
037809733
Základná škola s MŠ Súľov-Hradná, Súľov - Hradná 64 
041/ 5574 018 
Detail
036145297
Základná škola s MŠ Štiavnik, Štiavnik 177 
041/ 5583 323 
Detail
037812793
Základná škola s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné 302 
041/ 5582 366; 911 558235 
Detail
fotka
Mgr. Božena Bašová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bytča
fotka
Mgr. Alena Búšovská
Psychológ
CPPPaP Bytča
fotka
Mgr. Lýdia Hofericová
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bytča
fotka
Mgr. Eva Kováčiková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bytča
fotka
Mgr. Miroslav Martončik
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bytča
fotka
PhDr. Jana Michaláková
Psychológ
CPPPaP Bytča
fotka
Mgr. Katarína Škottová
Psychológ
CPPPaP Bytča
fotka
Katarína Klabníková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bytča