Základná škola Čaradice, Čaradice 156

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čaradice 156, 95301 Čaradice
WWW:
E-Mail: obeccaradice@stonline.sk
Telefón: 037 / 6305225
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056672
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jaroslav Mikláš
Riaditeľ
Základná škola Čaradice, Čaradice 156