Základná škola Čierne Kľačany, Školská 2

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 2, 95305 Čierne Kľačany
WWW:
E-Mail: skola@zscklacany.edu.sk
Telefón: 037 / 6306217
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056702
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Švecová
Riaditeľ
Základná škola Čierne Kľačany, Školská 2