Súkromná ZŠ Makovičky Ladice, Ladice 323

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Ladice 323, 95177 Ladice
WWW:
E-Mail: silvia.seigne@gmail.com
Telefón: 037 / 6317145, 0949603620
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056770
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Sotáková
Riaditeľ
Súkromná ZŠ Makovičky Ladice, Ladice 323