Základná škola Lovce, Hlavná 45

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 45, 95192 Lovce
WWW:
E-Mail: zslovce@post.sk
Telefón: 037 / 6348228, 0905554510
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056788
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Korchaníková
Riaditeľ
Základná škola Lovce, Hlavná 45