Základná škola Nemčiňany, Nemčiňany 129

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Nemčiňany 129, 95181 Nemčiňany
WWW:
E-Mail: zsnemcinany@zoznam.sk
Telefón: 037 / 6344221
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056850
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Šišovská
Riaditeľ
Základná škola Nemčiňany, Nemčiňany 129