Základná škola Neverice, Školská 214

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Školská 214, 95172 Neverice
WWW:
E-Mail: zsneverice@gmail.com
Telefón: 037 / 6315225
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056869
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Júlia Drgoňová
Riaditeľ
Základná škola Neverice, Školská 214