Základná škola Cejkov, Hlavná 333

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 333, 07605 Cejkov
WWW:
E-Mail: zscejkov@gmail.com
Telefón: 056/6686000
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 035544554
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Maňková
Výchovný poradca
Základná škola Cejkov, Hlavná 333
fotka
PaedDr. Božena Bojková
Riaditeľ
Základná škola Cejkov, Hlavná 333