Základná škola Velčice, Velčice 86

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Velčice 86, 95171 Velčice
WWW:
E-Mail: slehobrovaalena@gmail.com
Telefón: 037 / 6307221
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710056923
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Alena Šlehobrová
Riaditeľ
Základná škola Velčice, Velčice 86