Základná škola Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tribečom 144

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Kostoľany pod Tribečom 144, 95177 Kostoľany pod Tribečom
WWW:
E-Mail: fwkladnu@stonline.sk
Telefón: 037 / 6317260
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 710144610
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Soňa Talárová
Riaditeľ
Základná škola Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tribečom 144