Základná škola Bytča, Ulica mieru č. 1235

Typ: Základná škola
Adresa: Ulica mieru č. 1235, 01401 Bytča
WWW:
E-Mail: zsmieru@zsmieru.sk
Telefón: 041 / 5532345
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037798383
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Rudolf Takáč
Riaditeľ
Základná škola Bytča, Ulica mieru č. 1235