Základná škola Bytča, Eliáša Lániho 261/7

Typ: Základná škola
Adresa: Eliáša Lániho 261/7, 01401 Bytča
WWW:
E-Mail: skola@zselaniho.sk
Telefón: 041 / 5532224
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037808591
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Torousová
Riaditeľ
Základná škola Bytča, Eliáša Lániho 261/7