Základná škola s MŠ Kolárovice, Kolárovice 62

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kolárovice 62, 01354 Kolárovice
WWW:
E-Mail: skola@zskolarovice.edu.sk
Telefón: 041 / 5581092
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037809750
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Stanislav Klimo
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kolárovice, Kolárovice 62